Werknemer vraagt ontslag: transitievergoeding?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een rij-instructeur wordt op 30 april 2020 wegens de coronacrisis ontslagen. Zijn advocaat protesteert schriftelijk, waarna de werkgever het ontslag intrekt. De werkgever betaalt echter geen achterstallig loon, ook niet na rechterlijke tussenkomst. Dan vraagt de instructeur de kantonrechter om de overeenkomst te ontbinden onder toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Ontbinding op verzoek werknemer
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Daarvan is hier sprake, omdat de Verkeersschool het loon nog steeds niet (volledig) heeft voldaan. Het laten voortduren van het dienstverband, met het risico op oplopende schulden, kan niet van de instructeur worden gevergd. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding bij ontbinding op verzoek werknemer
Bij een verzoek van de werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst geldt als voorwaarde voor verschuldigdheid van de transitievergoeding dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De kantonrechter overweegt dat de belangrijkste verplichting van een werkgever is om het reguliere maandloon volledig en tijdig te voldoen. De instructeur heeft maandenlang niet het (volledige) loon uitbetaald gekregen, ondanks diverse verzoeken hiertoe en een kortgeding-procedure. Hierdoor is de instructeur in financiële problemen gekomen. De werkgever heeft wel een NOW-vergoeding voor de loonkosten aangevraagd. Daarom is sprake van ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van de werkgever en wordt een transitievergoeding toegekend.

Billijke vergoeding
De rechter kan een billijke vergoeding toekennen als de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dat is hier het geval, zodat de billijke vergoeding wordt toegewezen. De kantonrechter acht een bedrag van € 10.000,00 bruto passend als billijke vergoeding.

Concurrentie- en relatiebeding
Vanwege het ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten van de werkgever, vervalt ook de werking/geldigheid van het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst.

Let op: De coronacrisis heeft veel kleinere werkgevers in de problemen gebracht. Stoppen met betalen van loon geldt desondanks als ernstig verwijtbaar handelen jegens de werknemer(s).

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer