Werknemer vraagt ontslag: transitievergoeding?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een rij-instructeur wordt op 30 april 2020 wegens de coronacrisis ontslagen. Zijn advocaat protesteert schriftelijk, waarna de werkgever het ontslag intrekt. De werkgever betaalt echter geen achterstallig loon, ook niet na rechterlijke tussenkomst. Dan vraagt de instructeur de kantonrechter om de overeenkomst te ontbinden onder toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Ontbinding op verzoek werknemer
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Daarvan is hier sprake, omdat de Verkeersschool het loon nog steeds niet (volledig) heeft voldaan. Het laten voortduren van het dienstverband, met het risico op oplopende schulden, kan niet van de instructeur worden gevergd. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding bij ontbinding op verzoek werknemer
Bij een verzoek van de werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst geldt als voorwaarde voor verschuldigdheid van de transitievergoeding dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De kantonrechter overweegt dat de belangrijkste verplichting van een werkgever is om het reguliere maandloon volledig en tijdig te voldoen. De instructeur heeft maandenlang niet het (volledige) loon uitbetaald gekregen, ondanks diverse verzoeken hiertoe en een kortgeding-procedure. Hierdoor is de instructeur in financiële problemen gekomen. De werkgever heeft wel een NOW-vergoeding voor de loonkosten aangevraagd. Daarom is sprake van ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van de werkgever en wordt een transitievergoeding toegekend.

Billijke vergoeding
De rechter kan een billijke vergoeding toekennen als de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dat is hier het geval, zodat de billijke vergoeding wordt toegewezen. De kantonrechter acht een bedrag van € 10.000,00 bruto passend als billijke vergoeding.

Concurrentie- en relatiebeding
Vanwege het ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten van de werkgever, vervalt ook de werking/geldigheid van het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst.

Let op: De coronacrisis heeft veel kleinere werkgevers in de problemen gebracht. Stoppen met betalen van loon geldt desondanks als ernstig verwijtbaar handelen jegens de werknemer(s).

Meer nieuws

Algemeen

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2022 gepresenteerd. We behandelen hieruit de onbelaste thuiswerkvergoeding, de bijtelling emissievrije auto’s, de milieu-investeringsaftrek, de fiscale regeling aandelenoptierechten, het gebruikelijk loon voor de DGA bij start-ups en de startersvrijstelling overdrachtsbelasting bij onvoorziene omstandigheden.  

Lees meer

Algemeen

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Een stafmedewerkster kennismanagement van een zorginstelling krijgt een waarschuwing vanwege haar LinkedIn-posts waarin ze zeer kritische berichten over het landelijke vaccinatie- en testbeleid deelt. Ze gaat er echter mee door. Haar werkgever volgt het landelijke beleid en vindt dat de gedeelde berichten voor haar mogelijk schadelijk zijn. Een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt.

Lees meer

Algemeen

Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

Vader heeft een holding-BV die met name belegt in verhuurde panden. Hij schenkt in een gecompliceerde herstructurering aan elk van zijn twee kinderen € 5.000 waarmee ze ieder 5% van de aandelen van de Holding-BV kopen. De Belastingdienst corrigeert de verkoopprijs naar ruim € 500.000 en legt vader een navorderingsaanslag op.

Lees meer