Werknemer mee bij overgang onderneming?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een cateringmanager werkt via zijn werkgever bijna tien jaar in het bedrijfsrestaurant van een bank. Op 30 juli zegt de bank de overeenkomst met de werkgever op per 1 november. De bank geeft wegens een conflict op de werkvloer op 20 augustus aan dat de cateringmanager vanaf 23 augustus niet meer welkom is. De werkgever daarentegen wil de cateringmanager laten overnemen door de nieuwe cateraar. Op 24 september meldt de cateringmanager zich ziek.

Juridische vraag
Bij de rechter komt de vraag aan de orde of de cateringmanager per 1 november bij zijn oorspronkelijke werkgever werkt, of bij de nieuwe cateraar.

Wel toerekening aan overgedragen bedrijfsonderdeel
Volgens de oorspronkelijke werkgever is met ingang van 1 november 2019 sprake van een overgang van een onderdeel van de onderneming. De cateringmanager moet worden toegerekend aan dat onderdeel. Hij heeft immers altijd voor het bedrijfsrestaurant van de bank gewerkt en was ook op het moment van de overgang nog steeds aan dat cateringcontract toegewezen. Dat hij vanaf 23 augustus 2019 niet meer bij de bank heeft gewerkt (en vanaf 24 september 2019 ziek is) doet daaraan niet af, omdat van een formele overplaatsing nadrukkelijk geen sprake is geweest. Hij is niet geschorst of op non-actief gesteld en hij is evenmin van het bank-contract gehaald. Hij heeft in overleg met de bank slechts tijdelijk niet in het bedrijfsrestaurant gewerkt.

Geen toerekening aan overgedragen bedrijfsonderdeel
Volgens de nieuwe cateraar was de cateringmanager op het moment van de overdracht al enige tijd niet meer bij voor de bank werkzaam en zou hij daar ook niet meer terugkeren. Daarom moet hij niet aan het overgedragen bedrijfsonderdeel worden toegerekend.

Oordeel rechter
Volgens de rechter gaat het erom of er feitelijk nog enig uitzicht was op een terugkeer van de cateringmanager naar het bedrijfsrestaurant van de bank. En dat was niet het geval, de bank wilde hem niet meer. Dit betekent dat de cateringmanager bij de oorspronkelijke werkgever in dienst is gebleven. Die zal zijn re-integratie en herplaatsing moeten organiseren.

Tip: Bij overdracht van een onderneming of een onderdeel daarvan gaan werknemers die daaraan moeten worden toegerekend in principe mee. Als de band tussen de medewerker en het bedrijf(sonderdeel) door omstandigheden al definitief verbroken, is dat niet het geval.  

Meer nieuws

Algemeen

Na verkoop bedrijf nog ondernemer?

Een vrouw, haar man en zijn broer hebben een VOF met een loonbedrijf. De activiteiten van de VOF worden verkocht, maar de VOF verhuurt de onroerende zaken aan de koper. Van de koopsom blijft de koper € 300.000 achtergesteld schuldig. De man en zijn broer verrichten nog werkzaamheden voor de koper en voor andere bedrijven. […]

Lees meer

Algemeen

Vragen en antwoorden loonheffingen en corona

Door de coronacrisis kan er veel veranderd zijn voor u en uw werknemers. Waarschijnlijk werken uw werknemers nu vaker thuis dan op kantoor. Wat betekent dat voor hun reisvergoedingen of OV-abonnementen? Misschien betaalt of vergoedt u hulpmiddelen waarmee uw medewerkers thuis kunnen werken. Hoe verwerkt u dat in uw aangifte loonheffingen? Op zulke vragen heeft […]

Lees meer

Algemeen

Nieuw steun- en herstelpakket

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen […]

Lees meer