Werknemer mee bij overgang onderneming?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een cateringmanager werkt via zijn werkgever bijna tien jaar in het bedrijfsrestaurant van een bank. Op 30 juli zegt de bank de overeenkomst met de werkgever op per 1 november. De bank geeft wegens een conflict op de werkvloer op 20 augustus aan dat de cateringmanager vanaf 23 augustus niet meer welkom is. De werkgever daarentegen wil de cateringmanager laten overnemen door de nieuwe cateraar. Op 24 september meldt de cateringmanager zich ziek.

Juridische vraag
Bij de rechter komt de vraag aan de orde of de cateringmanager per 1 november bij zijn oorspronkelijke werkgever werkt, of bij de nieuwe cateraar.

Wel toerekening aan overgedragen bedrijfsonderdeel
Volgens de oorspronkelijke werkgever is met ingang van 1 november 2019 sprake van een overgang van een onderdeel van de onderneming. De cateringmanager moet worden toegerekend aan dat onderdeel. Hij heeft immers altijd voor het bedrijfsrestaurant van de bank gewerkt en was ook op het moment van de overgang nog steeds aan dat cateringcontract toegewezen. Dat hij vanaf 23 augustus 2019 niet meer bij de bank heeft gewerkt (en vanaf 24 september 2019 ziek is) doet daaraan niet af, omdat van een formele overplaatsing nadrukkelijk geen sprake is geweest. Hij is niet geschorst of op non-actief gesteld en hij is evenmin van het bank-contract gehaald. Hij heeft in overleg met de bank slechts tijdelijk niet in het bedrijfsrestaurant gewerkt.

Geen toerekening aan overgedragen bedrijfsonderdeel
Volgens de nieuwe cateraar was de cateringmanager op het moment van de overdracht al enige tijd niet meer bij voor de bank werkzaam en zou hij daar ook niet meer terugkeren. Daarom moet hij niet aan het overgedragen bedrijfsonderdeel worden toegerekend.

Oordeel rechter
Volgens de rechter gaat het erom of er feitelijk nog enig uitzicht was op een terugkeer van de cateringmanager naar het bedrijfsrestaurant van de bank. En dat was niet het geval, de bank wilde hem niet meer. Dit betekent dat de cateringmanager bij de oorspronkelijke werkgever in dienst is gebleven. Die zal zijn re-integratie en herplaatsing moeten organiseren.

Tip: Bij overdracht van een onderneming of een onderdeel daarvan gaan werknemers die daaraan moeten worden toegerekend in principe mee. Als de band tussen de medewerker en het bedrijf(sonderdeel) door omstandigheden al definitief verbroken, is dat niet het geval.  

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer