Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

Bij einde contract van een secretaresse verrekent de werkgever haar doorbetaalde rookpauzes. Hoe oordeelt de rechter?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Bij het einde van een dienstverband van een secretaresse eist de werkgever terugbetaling van ten onrechte genoten loon als gevolg van ongeoorloofde afwezigheid. De secretaresse had namelijk wel heel veel rookpauzes genomen en deze, naar achteraf bleek, niet allemaal correct geregistreerd. Hoe luidt het oordeel van de rechter?

Volgens de werkgever ging de secretaresse tenminste vier keer per dag naar buiten om te roken en was ze hierdoor 20 minuten per dag niet aan het werk. Hierdoor heeft ze volgens de werkgever bijna 64 uur teveel uitbetaald gekregen.

De rechter is hier kort over. De werkgever had geen rookbeleid waarmee de secretaresse redelijkerwijs bekend kon zijn. Er was ook geen afspraak dat rookpauzes voor eigen rekening zijn. Daarom wordt de vordering van de werkgever afgewezen. Het achteraf terugvorderen van doorbetaalde rookpauzes acht de rechter bovendien in strijd met het beginsel van goed werkgeverschap.

Tip: Leg voor uw bedrijf in een rookbeleid vast of en in welke mate rookpauzes voor eigen rekening van de werknemer zijn. Uiteraard houdt u daarbij ook rekening met de belangen van niet-rokers.

Meer nieuws

Algemeen

Toch bijtelling privégebruik auto van de zaak?

De rittenadministratie vertoont gebreken. Is bijtelling te voorkomen?

Lees meer

Algemeen

BTW-aftrek verbouwing woning tot appartementen voor korte verhuur?

Is de btw op verbouwingskosten van een woning tot appartementen voor short stay-verhuur aftrekbaar?

Lees meer

Algemeen

Actieradius te laag: ontbinding koop elektrische auto?

Kunt u de koopovereenkomst van een elektrische auto ontbinden als deze niet de beloofde actieradius heeft?

Lees meer