Voor 1 februari 2024 uitbetaalde bedragen melden

Voor 1 februari 2024 moet u bedragen die u in 2023 aan derden hebt betaald aanleveren bij de Belastingdienst.

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Hebt u in 2023 bedragen aan iemand betaald die niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is? Of aan iemand die ondernemer of ZZP-er is en die een factuur zonder BTW heeft uitgereikt? Dan moet u deze uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) vóór 1 februari 2024 aanleveren aan de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen 2 verschillende soorten uitbetalers: inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers.

Wanneer geen BTW op factuur ondernemer of zzp-er?
Sommige ondernemers brengen op de factuur geen BTW in rekening:

  • Ondernemers die de kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen;
  • Ondernemers in de bouw die de verleggingsregeling toepassen;
  • Ondernemers die uitsluitend van BTW vrijgestelde prestaties verrichten, zoals artsen en zzp’ers in de zorg en het onderwijs.

Bent u een inhoudingsplichtige uitbetaler?
U bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als u een loonheffingennummer hebt en aangifte loonheffingen moet doen.

Als inhoudingsplichtige uitbetaler bent u verplicht om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden te registreren. De gegevens over bedragen die u hebt uitbetaald in 2023 moet u vóór 1 februari 2024 aanleveren. Inhoudingsplichtige uitbetalers die bij de Belastingdienst bekend zijn vanwege eerdere UBD-aanleveringen, ontvangen hiervoor een uitnodiging.

U moet aanleveren het bedrag dat u hebt uitbetaald (of de waarde in het economische verkeer van de beloning in natura) en de datum waarop u hebt uitbetaald. Bovendien moet u van de persoon aan wie u hebt uitbetaald aanleveren: het burgerservicenummer (BSN), de naam, het adres en de geboortedatum. Hebt u die laatste 4 gegevens nog niet? Vraag deze dan zo spoedig mogelijk op.

De Belastingdienst kan op verzoek uitstel verlenen voor aanlevering van de vereiste gegevens.

Ben u een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler?
U bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u geen loonheffingennummer hebt.

Als niet-inhoudingsplichtige uitbetaler hoeft u alleen de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden te registreren en aan te leveren als u een uitnodiging van de Belastingdienst hebt ontvangen. In tegenstelling tot de inhoudingsplichtige uitbetaler mag u het BSN van personen aan wie u bedragen hebt uitbetaald niet vastleggen. U mag het BSN dus ook niet aanleveren. Ook geldt de aanleverplicht bij betaling van facturen zonder BTW niet voor u.

Let op: De verplichting om ook gegevens aan te leveren van ondernemers en zzp-ers die hebben gefactureerd zonder BTW is nieuw. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw adviseur als u vermoedt dat u gegevens moet aanleveren.

Meer nieuws

Algemeen

Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

Als u wat meer verkoopt via Marktplaats of Vinted, komt u in beeld bij de de Belastingdienst. Hoezo?

Lees meer

Algemeen

Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

Bij einde contract van een secretaresse verrekent de werkgever haar doorbetaalde rookpauzes. Hoe oordeelt de rechter?

Lees meer

Algemeen

Hobbymatig ontwikkelde software: verkoopopbrengst belast?

Is de verkoopopbrengst van hobbymatig ontwikkelde software belast?

Lees meer