VOF, dus ondernemer?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een ICT-consultant en zijn vrouw, een ambulant pedicure, hebben allebei een eenmanszaak. Ze gaan een vennootschap onder firma (VOF) aan en schrijven deze in bij de Kamer van Koophandel. De winst van de VOF wordt verdeeld op basis van de omzet en kosten van ieders bedrijfsonderdeel. Beide partners claimen fiscale ondernemersfaciliteiten. Hoe reageert de Belastingdienst?

Fiscaal geen VOF
De Belastingdienst stelt dat voor de inkomstenbelasting geen sprake is van een VOF. Daarbij is nog van belang dat er geen VOF-overeenkomst is opgesteld. De man doet wat administratief werk voor de pedicurepraktijk. Na de oprichting van de VOF is in de bedrijfsvoering niets veranderd. De activiteiten zijn totaal branchevreemd van elkaar en de partners hebben geen zeggenschap in elkaars onderneming. Ook de expertise in de bedrijfshandelingen van de partner ontbreekt.

Geen ondernemerschap
De man werkte ook toen de VOF al bestond telkens langdurig voor slechts 1 opdrachtgever. Gezien de grootte van de omzet, 1 opdrachtgever en minimale bedrijfsmiddelen is de Belastingdienst van mening dat het resultaat als ‘resultaat uit overige werkzaamheid’ moeten worden aangemerkt en niet als winst uit onderneming.

Oordeel rechter
Het is aan de ICT-consultant om aannemelijk te maken dat hij fiscaal ondernemer is, nu de Belastingdienst dit gemotiveerd bestrijdt. De man stelt dat hij wel aan 1 partij heeft gefactureerd, maar dat dit feitelijke verzamelfacturen zijn die zijn opdrachtgever doorbelast aan groepsvennootschappen. Verder komt de man niet. Hij heeft bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt in hoeverre hij als zelfstandige naar buiten is getreden, wat de aard van zijn werkzaamheden zijn geweest, in hoeverre hij debiteurenrisico heeft gelopen, hoe hij zich als ondernemer naar buiten toe heeft opgesteld, of hij investeringen heeft gedaan of dat hij reclame heeft gemaakt.

Daarom is de man fiscaal geen zelfstandig ondernemer, zodat van een vennootschap onder firma geen sprake is. Het maakt niet uit dat de VOF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Evenmin dat de VOF voor de omzetbelasting wel is geaccepteerd.

Let op: De fiscale ondernemersfaciliteiten – zoals de MKB winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek – maken fiscaal ondernemerschap aantrekkelijk. Maar voor fiscaal ondernemerschap gelden objectieve criteria. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet van doorslaggevende betekenis.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer