Verkoop gekregen antiek belast

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Iemand die behulpzaam is bij de ontruiming van een klooster mag van de paters een flinke hoeveelheid antieke stukken meenemen. Hij geeft het antiek aan zijn zoon. Vijftien jaar later verkoopt de zoon het antiek om in zijn levensonderhoud te voorzien. Volgens de Belastingdienst is dit belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Wat vindt de rechter?

Als het antiek van de paters is verkregen met als mogelijk doel om het op termijn te verkopen, is in dit geval inderdaad sprake van belast resultaat uit werkzaamheden. Er waren immers werkzaamheden, enerzijds het helpen met opruimen en anderzijds de stelselmatig uitgevoerde verkoopactiviteiten. Bovendien ging het om een behoorlijke hoeveelheid antiek die tussentijds ergens was opgeslagen.

In hoger beroep en bij de hoogste rechter wordt dit oordeel bevestigd. Het maakt niet uit dat de paters de spullen eerst aan de vader schonken, waarna de vader ze aan zijn zoon gaf. Gezien de omvang en de opslag van de spullen ligt een oogmerk tot verkoop met het doel op het maken van winst voor de hand. Gelet op het grote aantal stukken acht de rechter niet aannemelijk dat vader deze uitsluitend heeft meegenomen voor persoonlijk gebruik.

Tip: Als u iets in natura ontvangt, waarbij al meteen duidelijk is dat u dat een keer gaat verzilveren, en waarvoor door u of iemand anders werkzaamheden zijn verricht, kan de verkoopopbrengst belast zijn. In dit geval ging het om zoveel antiek dat op voorhand vaststond dat het geheel of deels verkocht zou gaan worden.

Meer nieuws

Algemeen

Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

Als u wat meer verkoopt via Marktplaats of Vinted, komt u in beeld bij de de Belastingdienst. Hoezo?

Lees meer

Algemeen

Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

Bij einde contract van een secretaresse verrekent de werkgever haar doorbetaalde rookpauzes. Hoe oordeelt de rechter?

Lees meer

Algemeen

Hobbymatig ontwikkelde software: verkoopopbrengst belast?

Is de verkoopopbrengst van hobbymatig ontwikkelde software belast?

Lees meer