Tegemoetkoming energiekosten MKB

Bel ons op
0412 - 64 56 55

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese MKB-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de MKB-toets.
  • Uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister.
  • Uw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
  • Uw onderneming is een energie-intensieve MKB-onderneming, waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

Hoe wordt uw subsidiebedrag berekend?
Uw subsidie is 50% van de kostenstijging van uw energieverbruik. Wel moet uw kostenstijging hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Dit noemen we de drempelprijs.

Hierbij geldt:

  • U ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie. Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 62.000.
  • U krijgt maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs).
  • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

Aanvragen
U vraagt TEK aan over de periode 1 november 2022 tot en met december 2023. TEK moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor gaat TEK mogelijk pas in het 2e kwartaal van 2023 open. Op dat moment kunt u met terugwerkende kracht de subsidie aanvragen. Het kabinet kijkt nog naar maatregelen om de maanden tot openstelling van de regeling te overbruggen.

Let op: Volgens het kabinet hebben banken aangegeven graag welwillend te zijn om hun klanten van voorschotten te voorzien in de overbruggingsperiode, wanneer het aannemelijk is dat zij subsidie uit de TEK gaan ontvangen. Banken willen en kunnen snel met deze overbruggingsfinanciering starten. Hoe de berekening van de TEK-regeling uitpakt voor individuele klanten is daarbij van belang. Klanten kunnen de subsidie verwerken in hun liquiditeitsplanning en bespreken met hun bank. De manier waarop de overbruggingsfinanciering verstrekt wordt kan per situatie en bank verschillen.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer