Teamuitje en loonheffingen

Een teamuitje kan gevolgen hebben voor de loonheffingen. Soms is het belastingvrij. We geven enkele voorbeelden.

Bel ons op
0412 - 64 56 55

De zomer is een mooie periode voor teamuitjes. Maar hoe zit het met de loonheffingen? Of u voor een teamuitje de gerichte vrijstellingen voor reiskosten en maaltijden kunt toepassen, is afhankelijk van het karakter van het teamuitje: overwegend zakelijk, overwegend consumptief, sociaal en maatschappelijk of splitsbaar. We geven enkele voorbeelden.

Teamuitje met overwegend zakelijk karakter
Een bedrijf organiseert voor de werknemers een externe studiedag van 9.00 tot 21.00 uur met een lunch en een maaltijd. Is sprake van belast loon?

Antwoord: Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch, het diner en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom onbelast verstrekken.

Teamuitje met overwegend consumptief karakter
Tijdens een teamuitje gaan alle werknemers paintballen van 14.00 tot 17.00 uur en dineren tussen 18.00 en 20.00 uur. Het uitje wordt extern gehouden. Is sprake van belast loon?

Antwoord: Paintballen heeft een consumptief karakter. De kosten van het paintballen en het diner zijn belast loon. Ook een vergoeding van de reiskosten is belast loon. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon. Het komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Teamuitje met sociaal en maatschappelijk karakter
Een bedrijf gaat met de medewerkers een dag helpen op een zorgboerderij. Tussendoor krijgen de medewerkers een lunch bestaande uit streekproducten. Is sprake van belast loon?

Antwoord: Het bezoek heeft een sociaal en maatschappelijk karakter. De lunch en de reiskosten kunt u daarom onbelast verstrekken.

Splitsbaar teamuitje
Een bedrijf organiseert voor de werknemers een externe studiedag van 9.00 tot 17.00 uur met aansluitend een groot feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemd artiest. Is sprake van belast loon?

Antwoord: Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom onbelast verstrekken. Het feest is een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest zijn belast loon voor de werknemers. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon. Het komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Meer nieuws

Algemeen

Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Wat zijn de hoofdlijnen van het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd?

Lees meer

Algemeen

Banksaldo ondernemingsvermogen?

Een ondernemer rekent een deel van zijn privé banksaldo tot zijn fiscaal ondernemingsvermogen. Kan dat?

Lees meer

Algemeen

Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

De doorbetaaldloonregeling is een praktische regeling die dubbele administratieve lasten voorkomt. U moet wel aan de voorwaarden voldoen.

Lees meer