Schenking aan echtgenote door verkoop tegen te lage prijs

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een man verkoopt voor € 234.000 onroerende zaken aan zijn vrouw. Ze zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Omdat mevrouw de hypotheek van € 300.000 overneemt, betaalt de man € 66.000 bij. De koopprijs is gebaseerd op een taxatierapport, dat melding maakt van verontreiniging van de grond. Na enkele jaren, ze is inmiddels gescheiden, ontvangt de vrouw een aanslag schenkbelasting voor een belaste verkrijging van bijna € 250.000. Het Gerechtshof doet uitspraak.

Schenking
De Belastingdienst stelt dat welbewust sprake is geweest van een verarming van meneer en een verrijking van mevrouw. De werkelijke waarde van de onroerende zaken was ten tijde van de koop door mevrouw immers aanzienlijk meer dan de overeengekomen koopprijs van € 234.000. In het taxatierapport is ten onrechte uitgegaan van saneringskosten met een sterk waardedrukkend effect. Er was geen bodemonderzoek uitgevoerd en geen sprake van een acute saneringsverplichting.

Op basis van de bewijsmiddelen stelt het Gerechtshof de Belastingdienst in het gelijk. Daarmee staat vast dat er een schenking was.

Vrijstelling?
Mevrouw betoogt dat zij in aanmerking komt voor een vrijstelling omdat de schenking heeft gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis. Volgens haar speelde bij de overdracht van de onroerende zaken de verzorgingsgedachte een grote rol, in die zin dat de man zich gedrongen voelde haar verzorgd achter te laten, indien er iets mis zou gaan met zijn onderneming.

Volgens het Gerechtshof had dat ook kunnen worden bereikt door de onroerende zaken tegen de werkelijke waarde over te dragen. Gegeven het feit dat mevrouw getrouwd was met de schenker, had dit geen ingrijpende consequenties voor haar gehad. Verder ziet het Hof in het dossier geen aanknopingspunten voor een natuurlijke verbintenis. De vrijstelling is niet van toepassing.

Tip: In sommige situaties kan bij een vermogensverschuiving tussen echtgenoten schenkbelasting worden voorkomen door tijdens huwelijk de huwelijksvoorwaarden te wijzigen. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Vraag daarom tijdig advies.  

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer