Overuren verplicht uitbetalen?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak bepaald dat overuren die niet expliciet op verzoek van de werkgever worden gemaakt niet worden vergoed, dus deel uitmaken van het overeengekomen salaris. Maar wat nu als in zo’n situatie de werknemer structureel 25 tot 50 procent meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur. Kan de werkgever dan betaling van overuren weigeren?

Een recente uitspraak van gerechtshof ’s Hertogenbosch geeft antwoord.

Het ging om een assistent bedrijfsleidster die eerst zes en daarna achttien maanden in een café werkte. De overeengekomen arbeidsduur was 38 uur per week. Feitelijk werkte ze echter structureel 25% tot 50% meer dan die 38 uur per week. Ze bepleit achteraf dat het naar maatstaven van redelijk en billijkheid onaanvaardbaar is dat de werkgever met een beroep op de arbeidsovereenkomst betaling van de overuren weigert.

Urenregistratie
De werkneemster heeft zelf een exacte urenregistratie bijgehouden. De werkgever niet. Dus kan hij niet aannemelijk maken dat het overzicht van de werkneemster niet klopt. Ook kan hij niet achteraf stellen dat ze structureel onnodig te veel uren maakte. Daarop had hij de werkneemster bij het maken van die uren kunnen wijzen, als hij de uren had bijgehouden.

Niet op verzoek
De werkgever voert aan dat de opgevoerde overuren niet op zijn verzoek zijn gemaakt. Dat klopt. In de arbeidsovereenkomst staat dat overuren niet worden vergoed, behalve als ze op verzoek zijn gemaakt. Dat er ongevraagde overuren zijn, is dus onderkend. Bovendien kreeg ze een tijdframe waarin ze haar werkzaamheden moest doen, dat al ruimer was dan de overeengekomen 38 uur per week.

Tien procent overwerk is normaal
De rechter overweegt dat de werkneemster dus heeft moeten begrijpen en ook heeft aanvaard dat enige mate van overwerk in het bedongen loon was inbegrepen. Dat deel begroot de rechter billijkheidshalve op 10% van de overeengekomen arbeidstijd. Daarom vermindert de rechter de  wegens overwerk gevorderde bedragen met 10%.

Vakantietoeslag
Als niet anders is overeengekomen of in een cao vastgelegd, vormt de vergoeding voor overuren volgens de rechter loon waarover de vakantietoeslag wordt berekend.

Uitkomst
In deze zaak krijgt de werkneemster meer dan € 14.000 nabetaald aan overwerkloon en de vakantietoeslag daarover.

Tip: Voor een werkgever is het van groot belang om een omschrijving van overwerk en de overwerkvergoeding helder vast te leggen. Bovendien moet de werkgever alle gewerkte (over)uren via een tijdregistratiesysteem bijhouden. Zo kan ook worden vastgesteld of het uurloon niet onbedoeld lager is dan het wettelijk minimumloon.   

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer