Opiatenkluis verleidt verpleegkundige

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een verpleegkundige in een zorginstelling voor ouderen heeft privéproblemen. Ze steelt geregeld voor zichzelf een zware pijnstiller uit de opiatenkluis. Daar zijn camerabeelden van. Er volgt een confrontatiegesprek dat leidt tot ontslag op staande voet. Ze wendt zich tot de rechter.

Redenen ontslag op staande voet
De ontslagbrief vermeldt dat de verpleegkundige op staande voet is ontslagen vanwege het stelen of wederrechtelijk toe-eigenen van opiaten, het innemen van opiaten die toebehorende aan de werkgever en bedoeld zijn voor cliënten aan wie de werkgever zorg verleent, en het verlenen van zorg onder invloed van een opiaat. Uit wat verder in de brief staat, blijkt dat deze constatering is gebaseerd op camerabeelden waarop te zien is dat de verpleegkundige in de opiatenruimte opiaten pakt, in haar mond stopt en doorslikt.

Tijdens de rechtszitting bekent de verpleegkundige schuld. Haar advocaat doet zijn werk en brengt nog enkele argumenten naar voren.

Bagateldelict?
Van een bagateldelict is geen sprake. Opiaten hebben niet een (zeer) geringe of verwaarloosbare waarde. Ze worden niet voor niets in een speciale kluis bewaard en er gelden strikte regels voor de omgang met opiaten.

Persoonlijke omstandigheden
De rechter weegt ook de omstandigheden van de werkneemster, zoals leeftijd, de aard en duur van het dienstverband, de wijze waarop de werkneemster tijdens het dienstverband heeft gefunctioneerd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor haar zouden hebben.

Oordeel rechter
Het ontslag op staande voet is terecht gegeven. Het handelen van de verpleegkundige is ernstig verwijtbaar. Ze heeft het vertrouwen van de werkgever ernstig geschaad en haar verplichtingen ernstig geschonden. Daarom heeft ze geen recht op transitievergoeding.

Onderzoekskosten
De werkgever heeft nog verzocht om een vergoeding van de bijna € 12.500 onderzoekskosten, die een bedrijfsrecherchebureau in rekening heeft gebracht.

In beginsel volgt de kantonrechter de werkgever dat het redelijkerwijze noodzakelijk was om een extern onderzoeksbureau in te schakelen. Maar de werkgever heeft onvoldoende onderbouwd welk gedeelte van de onderzoekswerkzaamheden aan de gedragingen van de verpleegkundige toegerekend kunnen worden. De facturen hebben betrekking op een ruime periode en het staat niet vast dat de verpleegkundige verantwoordelijk is voor vermissingen in de gehele periode. Bovendien heeft het onderzoek zich niet alleen toegespitst op de verpleegkundige maar op het hele bedrijf. De verzochte vergoeding van onderzoekskosten wordt daarom niet toegekend.

Let op: Een duidelijk geval van dringende redenen voor ontslag op staande voet en ernstig verwijtbaar handelen zodat ook voor de transitievergoeding geen plaats is. Vergoeding van onderzoekskosten in zo’n geval is mogelijk. Maar u moet ze goed onderbouwen in relatie tot de handelingen van de verdachte werknemer.

Meer nieuws

Algemeen

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Er zijn verschillende regelingen die ondernemers steunen met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Vanaf 1 januari 2021 is er ook ondersteuning voor mensen die te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, maar die niet of onvoldoende een beroep kunnen doen op andere coronaregelingen.

Lees meer

Algemeen

Monteur geen ondernemer

Een zzp-er heeft een eenmanszaak in interieurreiniging, kassenbouw en laad- en loswerkzaamheden. Voor een opdrachtgever in de haven verricht hij werkzaamheden rond het laden en lossen, maar ook onderhoud en reparaties aan machines. Dat doet hij op fulltime basis. De Belastingdienst schrapt de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Lees meer

Algemeen

Studiekostenbeding werkt niet

Een leerling schadehersteller volgt een opleiding die volledig door zijn werkgever wordt vergoed. De arbeidsovereenkomst bevat een studiekostenbeding. Als de werknemer vrijwillige uit dienst treedt, moet hij de studiekosten terugbetalen. In stappen van 25 procent per jaar wordt dit afgebouwd. De werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op en de werkgever claimt terugbetaling van de studiekosten. Via […]

Lees meer