Omzetverlies door nieuwe lockdown: NOW 3

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Moet uw bedrijf vanwege de nieuwe lockdown van 15 december tot 19 januari 2021 dicht? Het loket om NOW 3 aan te vragen (tijdvak oktober – december) is open van dinsdag 15 december tot en met 27 december. Werkgevers kunnen een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Maar wat als uw omzetverlies juist rond de feestdagen ligt?

Omzetverlies rond de feestdagen
Ligt uw omzetverlies rond de feestdagen, dan overlapt het mogelijk twee NOW-tijdvakken. Als u die tijdvakken aanhoudt, van  oktober – december (1e tijdvak) en van januari –maart (2e tijdvak), komt u per tijdvak mogelijk niet aan ten minste 20% omzetverlies. Hoe gaat u daarmee om?

Heeft u geen gebruik gemaakt van NOW 2, dan kunt u voor de NOW 3, eerste tijdvak (oktober- december), kiezen om de periode van omzetvergelijking in te laten gaan op 1 oktober, 1 november of 1 december. De omzetverliesvergelijking laten ingaan per bijvoorbeeld 1 december betekent dat de sluiting van 2 weken in december en 2 weken in januari (kerstpiek) samen binnen de omzetvergelijking valt. Dus u vraagt NOW 3, eerste tijdvak-subsidie aan voor de loonsom in oktober, november en december 2020 in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie binnen 1 tijdvak niet ten minste 20% omzetverlies oplevert, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. U kunt starten op 1 oktober, 1 november of 1 december.

Indien u ook NOW 2 heeft aangevraagd, moet de omzetperiode wel aansluiten op de periode die u gekozen heeft in NOW 2. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door u gekozen periode vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4, zodat u een omzet over 3 maanden vergelijkt. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten.

NOW wordt nog niet afgebouwd
Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in het tijdvak januari-maart 2021 gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom blijft. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30% Het minimale omzetverlies blijft 20%.

Let op: Als u geen NOW 2 hebt aangevraagd, kunt u voor NOW 3 de omzetperiode voor de vergelijking met 2019 zelf kiezen. Hebt u wel NOW 2 aangevraagd, dan moet de omzetperiode aansluiten bij de periode die u voor NOW 2 hebt gekozen.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer