NOW 2.0 aanvragen

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Vanaf 6 juli 2020 kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken na aanvraag de eerste termijn van uw voorschot te betalen. Uw aanvraag moet dan wel volledig zijn. U ontvangt in die periode ook een bevestiging dat u de subsidie krijgt (de subsidiebeschikking).

Hebt u een accountantsverklaring of andere verklaring nodig?
U heeft een accountantsverklaring nodig als u een voorschot heeft ontvangen van € 100.000 of meer. Als u een  voorschot ontvangt van minder dan € 100.000, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dient u ook een accountantsverklaring te overleggen.

Om de berekening die daarvoor nodig is te kunnen maken, zal een online tool beschikbaar worden gesteld.

Als u een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.

Uw plichten
De volgende plichten zijn er ten opzichte van NOW 1.0 bijgekomen.

Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.

Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

Dient u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag in? Dan wordt de aan u toegekende subsidie met 5% verlaagd, tenzij u een akkoord heeft bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbond(en) of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers. Is er géén akkoord over de ontslagaanvraag? Dan blijft de tegemoetkoming ook in stand als u en de vertegenwoordiging van uw werknemers een commissie (ingericht door de Stichting van de Arbeid) hebben gevraagd om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Daarbij mag u dit verzoek niet ingetrokken hebben op het moment dat u de tweede tegemoetkoming NOW aanvroeg.

Berekening
Het volgende is ten opzichte van NOW 1.0 veranderd in de berekening.

Het percentage omzetverlies wordt berekend over 4 in plaats van 3 maanden.

De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Dit is om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren.

Voor de hoogte van het voorschot geldt de loonsom van maart 2020 als basis. Dit omdat maart 2020 de meest recente maand is waarover het UWV volledige loongegevens beschikbaar heeft in de polisadministratie. Als de loonsom van maart 2020 niet in de polisadministratie staat, geldt de loonsom van november 2019. In beide gevallen gaat het UWV uit van de gegevens die op 15 mei 2020 bekend waren.

Als u NOW aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens, zoals uw adres, worden dus niet openbaar gemaakt.

Tip: Hier vindt u meer informatie over de aanvraag NOW 2.0.

Meer nieuws

Algemeen

Verkoop woning na samenwonen

Een ongehuwd stel gaat na achtentwintig jaar uit elkaar. Ze hebben samen een huis gekocht met eigen geld en een hypothecaire lening. De man woont nog in het huis. Ze spreken af dat ze het huis via een makelaar gaan verkopen. Vijfenzeventig bezichtigingen volgen. De man weigert op ieder bod onder de vraagprijs in te […]

Lees meer

Algemeen

Werknemer mee bij overgang onderneming?

Een cateringmanager werkt via zijn werkgever bijna tien jaar in het bedrijfsrestaurant van een bank. Op 30 juli zegt de bank de overeenkomst met de werkgever op per 1 november. De bank geeft wegens een conflict op de werkvloer op 20 augustus aan dat de cateringmanager vanaf 23 augustus niet meer welkom is. De werkgever […]

Lees meer

Algemeen

Meenemen plastic tasje leidt tot ontslag

Een vulploegmedewerker bij Action pakt een plastic tasje bij de kassa om gekochte spullen mee naar huis te nemen. Dat is in strijd met de strikte huisregels die bij fraude of diefstal ontslag op staande voet in het vooruitzicht stellen. In een gesprek bekent de medewerker dat hij het tasje met een verkoopwaarde van € […]

Lees meer