Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Wat betekent dit per 1 juli 2022?

Bepaling aanpassingspercentage
Het aanpassingspercentage is volgens de wettelijke regeling als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de contractloonontwikkeling in 2022 zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2022: 2,91%. Daarvan wordt afgetrokken de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2022, zoals deze is gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning uit 2021. Dit deel is immers bij de indexatie van januari 2022 al meegenomen, en bedraagt 0,5 x 2,16% =1,08%. De uitkomst van deze berekening is 1,826% en vormt het onafgeronde aanpassingspercentage. Het (onafgeronde) wettelijk minimumloon, zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2022, wordt verhoogd met dit percentage. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,81%. 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022
Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband:

 • € 1.756,20 per maand (nu € 1.725,00)
 • € 405,30 per week (nu € 398,10)
 • € 81,06 per dag (nu € 79,62)

Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen voor een fulltime dienstverband:

 • 20 jaar: € 1.404,95 per maand
 • 19 jaar: € 1.053,70 per maand
 • 18 jaar: € 878,10 per maand
 • 17 jaar: € 693,70 per maand
 • 16 jaar: € 605,90 per maand
 • 15 jaar: € 526,85 per maand

BBL-leerlingen
Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar, gelden de volgende bedragen:

 • 20 jaar: € 1.080,05 per maand
 • 19 jaar: € 922,00 per maand
 • 18 jaar: € 799,05 per maand

Let op: Het kabinet wil de komende jaren het minimumloon stap voor stap extra gaan verhogen met 7,5%. Mogelijk wordt de eerste stap al in januari 2023 gezet.

Meer nieuws

Algemeen

Camping en woon-werkverkeer

Een werknemer verblijft tijdens de zomervakantie 3 maanden op een camping, niet gelegen in zijn woonplaats. Hij reist dagelijks met de auto vanaf de camping naar zijn werkplek. Is dit aan te merken als woon-werkverkeer? De Belastingdienst heeft hierover een Handreiking gepubliceerd.

Lees meer

Algemeen

Wegens coronacrisis post Belastingdienst niet gelezen

Een BV heeft voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 niet betaald. Naast de aanslagen zijn per post herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verstuurd, met de betekeningskosten, € 12.677. De DGA stelt dat zijn financial controller wegens de coronamaatregelen de post op kantoor niet heeft gezien. Hij maakt bezwaar tegen de kosten.

Lees meer

Algemeen

Barbecue werkgever en loonheffingen

Als een werkgever voor zijn werknemers een barbecue organiseert, kan dat gevolgen hebben voor de loonheffingen. In een Handreiking werkt de Belastingdienst twee voorbeelden uit: de barbecue op de werkplek en de barbecue op een externe locatie.

Lees meer