Lening aan modezaak zoon onzakelijk

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een zoon neemt de modezaak van zijn ouders over. Het winkelpand huurt hij van hun BV. De zaak loopt slecht. Naast leningen van de bank heeft de zoon leningen van de BV van de ouders. In de aangifte vennootschapsbelasting claimt de BV van de ouders een afwaarderingsverlies op de leningen. De Belastingdienst staat dit niet toe.

Volgens de Belastingdienst waren de leningen onzakelijk. Dan kan van aftrekbaar afwaarderingsverlies geen sprake zijn.

Onzakelijke leningen
De rechter is het met de Belastingdienst eens. Een onafhankelijke derde zou niet, onder verder gelijke voorwaarden en omstandigheden, deze leningen hebben verstrekt tegen een winstonafhankelijke rente. De rechtbank houdt daarbij rekening met de volgende feiten:

  1. een schriftelijke vastlegging ontbreekt, wat in derdenverhoudingen ongebruikelijk is wegens mogelijke bewijsproblematiek bij nakomingsgeschillen;
  2. de voorwaarden waaronder de verschillende banken in het verleden gelden uitleenden aan de zoon waren niet vergelijkbaar met die waaronder de leningen door de BV zijn verstrekt;
  3. een aflossingsschema en zekerheden ontbreken;
  4. de directe opeisbaarheid heeft geen reële betekenis, zodat de leningen materieel moeten worden gekwalificeerd als aflossingsvrije leningen met een onbepaalde looptijd.

Het voorgaande betekent dat de BV zich langdurig heeft blootgesteld aan de negatieve kredietrisico’s die met de verstrekking van de leningen gepaard zijn gegaan. Het is aannemelijk dat een onafhankelijke derde onder verder gelijke voorwaarden en omstandigheden geen genoegen zou nemen met een niet van de winst afhankelijk rendement op die leningen.

Tip: Ouders springen vaak tijdelijk financieel bij als na overname van hun zaak door een van de kinderen betalingsproblemen ontstaan. Een goede uitvoering van dergelijke leningen is bepalend voor de fiscale gevolgen. We adviseren u hier graag over.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer