Kerstpakket en borrel via drive-through

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een werkgever organiseert met kerst vanwege de coronamaatregelen een zogenaamde drive-through voor zijn medewerkers, hun partners en kinderen. Alle deelnemers ontvangen een hapje en een drankje. De werknemers ontvangen daarnaast een kerstpakket. Wat de gevolgen zijn voor de loonheffingen is afhankelijk van de locatie. We werken dit uit aan de hand van twee voorbeelden.

In totaal komen er 100 mensen, waarvan 60 werknemers. De werkgever maakt de volgende kosten:

  • Aankleding/versiering: € 200 (€ 2 per deelnemer)
  • Hapjes en drankjes: € 500 (€ 5 per deelnemer)
  • Kerstpakketten: € 3.000 (€ 50 per werknemer)

Drive-through op de werkplek
Als de drive-through plaatsvindt op de werkplek, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van het feest:

  • Aankleding/versiering: nihilwaardering (onbelast)
  • Hapjes en drankjes: nihilwaardering (onbelast)
  • Kerstpakketten: € 50 per werknemer

Begrip werkplek
De werkplek is een ruim begrip. Ook de parkeerplaats en parkeergarage op het bedrijfsterrein vallen onder de werkplek. Ligt de parkeerplaats of -garage niet op het bedrijfsterrein van de werkgever? Dan gaat het erom of de werkgever hiervoor arboverantwoordelijk is. Een werkgever is arboverantwoordelijk voor een parkeervoorziening als hij hiervoor een zorgplicht heeft. Dit kan blijken uit een arboplan of een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Nihilwaarderingen
Vindt de drive-through plaats op de werkplek, dan geldt voor de aankleding/versiering de nihilwaardering voor voorzieningen op de werkplek. Voor hapjes en drankjes geldt de nihilwaardering voor consumpties op de werkplek.

Kerstpakketten
Het kerstpakket is loon in natura. De werkgever kan kiezen of hij het kerstpakket als loon voor de werknemer behandelt, of dat hij het aanwijst als eindheffingsloon werkkostenregeling. Als de werkgever dit loon in natura aanwijst als eindheffingsloon, komt de waarde van het kerstpakket ten laste van de vrije ruimte. Over het bedrag boven de vrije ruimte berekent de werkgever 80% eindheffing.

Drive -through op externe locatie
Als de drive-through op een externe locatie plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van het feest:

  • Aankleding/versiering: € 200 (€ 2 per deelnemer)
  • Hapjes en drankjes: € 500 (€ 5 per deelnemer)
  • Kerstpakketten: € 3.000 (€ 50 per werknemer)

De kosten per werknemer zijn loon in natura. Ook de kosten voor de partner en kinderen telt de werkgever bij het loon van de werknemer. Komt de werknemer bijvoorbeeld met zijn partner en 2 kinderen, dan is € 78 loon (4 x € 2 + 4 x € 5 + € 50).

De werkgever kan de totale kosten van het feest ook aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Er geldt geen gerichte vrijstelling. Over het bedrag boven de vrije ruimte berekent de werkgever 80% eindheffing.

Let op: Houdt u geen drive-through, maar verzendt u de kerstpakketten, dan zijn de verzendkosten van het kerstpakket onderdeel van de waarde van het pakket. De waarde van het kerstpakket inclusief verzendkosten komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. 

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer