Hypotheeklasten ex geen alimentatie

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Ze hebben een eigen woning. Op enig moment gaat de vrouw elders wonen. Beide partners kunnen zelf in hun levensonderhoud voorzien en van partneralimentatie is geen sprake. Pas vier jaar later wordt het echtscheidingsconvenant ingeschreven. De man betaalt echter in de tussentijd de volledige hypotheeklasten, omdat zijn vrouw die niet wil betalen. Vormt zijn betaling van haar aandeel aftrekbare alimentatie?

Hoezo alimentatie?
De man stelt dat de betalingen wettelijk verplicht zijn omdat beide echtgenoten voor het geheel aansprakelijk zijn voor de verbintenissen aangegaan ten behoeve van de gewone gang van de huishouding. Hij moest de bank wel betalen, omdat zijn vrouw weigerde haar aandeel te betalen. Feitelijk betaalde hij dus haar aandeel namens haar aan de bank. Deze betalingen moeten volgens de man worden gezien als partneralimentatie.

De rechter denkt er anders over
Er is geen (schriftelijke) afspraak tussen de partners waaruit volgt dat de man verplicht was om ten behoeve van de vrouw de betalingen te verrichten. De man kan wel vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid betalingen aan de bank doen, maar dat schept geen specifieke betalingsverplichtingen tussen echtgenoten onderling. Omdat hiermee niet is bewezen dat de man de betalingen heeft verricht ingevolge een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting of rechtens afdwingbare verbintenis, komen de betalingen niet voor aftrek in aanmerking.

Tip: De combinatie van een eigen woning en echtscheiding kan flinke fiscale consequenties hebben. Vaak is een optimale fiscale uitkomst een bespreekbaar gezamenlijk belang. Vraag daarom tijdig advies.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer