Handreiking vrijstelling thuiswerken 2022

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Vanaf 1 januari 2022 mag u de werknemer een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per thuisgewerkte dag. De vergoeding is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. U kunt de vrijstelling ook toepassen als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. We geven enkele aandachtspunten en voorbeelden.

Inrichten thuiswerkplek
Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag u al een onbelaste vergoeding geven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon, kunt u via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling vergoeden.

128-dagenregeling
Voor deze gerichte vrijstelling geldt de 128-dagenregeling. Dit wil zeggen dat als de werknemer 128 dagen thuiswerkt, u de werknemer een vaste onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten mag geven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar thuis werkt. De 128-dagenregeling gaat uit van 214 werkdagen per jaar voor een fulltime medewerker, na aftrek van vakantie, ziekte (gemiddeld ziekteverzuim) en feestdagen.

Eén vrijstelling per werkdag
U mag voor eenzelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer naar de vaste werkplek toepassen. Dit is alleen mogelijk als de werknemer op een dag deels thuiswerkt en daarnaast een zakelijke reis (dienstreis) maakt, die geen woon-werkverkeer is. 

Vaste werkplek
Er is in ieder geval sprake van een vaste plaats van werkzaamheden als een werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 40 dagen naar de betreffende plek reist. Dit is ongeacht de datum van indiensttreding, het aantal contracturen en de lengte van het verblijf. Er kan sprake zijn van meerdere vaste werkplekken.

Afspraken met werknemer
U kunt met de werknemer afspraken maken over het aantal thuiswerkdagen. Dit kan een basis vormen voor de vaststelling van de onbelaste vergoeding voor de reizen voor woon-werkverkeer en voor de thuiswerkkosten.

Vergoeding aanpassen
De vaste vergoeding hoeft u niet aan te passen als de werknemer incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor werkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet u de vaste vergoeding aanpassen.

Rekenvoorbeelden
Hieronder vindt u drie rekenvoorbeelden voor 2022. De bedragen zijn afgerond.

Voorbeeld 1
Anton werkt 5 dagen per week, 2 dagen thuis, 3 dagen op kantoor. Enkele reisafstand: 20 kilometer.

Reiskostenvergoeding:   

 • 3/5e van 214 dagen = 129 dagen
 • 129 dagen x (40 kilometer x € 0,19)/12
 • Bedrag per maand: € 82

Thuiswerkvergoeding:   

 • 2/5e van 214 dagen = 86 dagen
 • (86 dagen x € 2)/12
 • Bedrag per maand: € 14

Voorbeeld 2
Bianca werkt 4 dagen per week, 2 dagen thuis, 2 dagen op kantoor. Enkele reisafstand: 12 kilometer.

Reiskostenvergoeding:   

 • 2/5e van 214 dagen = 86 dagen
 • 86 dagen x (24 kilometer x € 0,19)/12
 • Bedrag per maand: € 33

Thuiswerkvergoeding:   

 • 2/5e van 214 dagen = 86 dagen
 • (86 dagen x € 2)/12
 • Bedrag per maand: € 14

Voorbeeld 3
Cees werkt 3 dagen per week, 1 dag thuis, 2 dagen op kantoor. Enkele reisafstand: 3 kilometer.

Reiskostenvergoeding:   

 • 2/5e van 214 dagen = 86 dagen
 • 86 dagen x (6 kilometer x € 0,19)/12
 • Bedrag per maand: € 8

Thuiswerkvergoeding:   

 • 1/5e van 214 dagen = 43 dagen
 • (43 dagen x € 2)/12
 • Bedrag per maand: € 7

Meer nieuws

Algemeen

Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Wat zijn de hoofdlijnen van het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd?

Lees meer

Algemeen

Banksaldo ondernemingsvermogen?

Een ondernemer rekent een deel van zijn privé banksaldo tot zijn fiscaal ondernemingsvermogen. Kan dat?

Lees meer

Algemeen

Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

De doorbetaaldloonregeling is een praktische regeling die dubbele administratieve lasten voorkomt. U moet wel aan de voorwaarden voldoen.

Lees meer