Gebruikelijk loon directeur bouwconcern

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een holding van een bouwconcern kreeg een naheffingsaanslag loonheffing ter correctie van het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met ruim € 100.000. Volgens de Belastingdienst stond het loon van de DGA (€ 122.500) niet in verhouding tot de gefactureerde managementvergoeding van € 260.500. De holding start een procedure.

In de naheffingsaanslag is het loon (€ 215.239) van de meestverdienende werknemer, de COO van het concern, als loon voor de DGA aangehouden. De Belastingdienst heeft bij het opleggen van de naheffingsaanslag het loon aangemerkt als eindheffingsbestanddeel en het gebruteerde tarief van 108,3% toegepast. Dit resulteert in een correctie van ruim € 100.000. Is dit terecht?

Hoofdregel
De rechter overweegt dat volgens de wet als uitgangspunt geldt een gebruikelijk loon van € 215.239, het loon van de meest verdienende medewerker. Maar als de holding aannemelijk maakt dat dit gebruikelijk loon hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan wordt het gebruikelijk loon gesteld op 75% van deze meest vergelijkbare dienstbetrekking.

De holding moet dus aannemelijk maken dat iemand anders dan de COO de meest vergelijkbare dienstbetrekking met de DGA heeft, en dat 75% van het loon van die meest vergelijkbare werknemer tot een lager loonbedrag leidt dan € 215.239.

Salaris directeur vergelijkbaar bedrijf
Volgens de holding is een salaris van een directeur van een vergelijkbaar bedrijf circa € 120.000, inclusief vakantiegeld en exclusief leaseauto en onkostenvergoeding. De rechter merkt op dat de genoemde functie ook de directeur van een afzonderlijke groepsvennootschap kan zijn met minder verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan een algemeen directeur, zoals de DGA. De omstandigheid dat het gaat om een directeur met een vergelijkbaar aantal werknemers (150), is onvoldoende om anders te oordelen.

Salaris CEO beter vergelijkbaar
De Belastingdienst komt met een salaris van ruim € 400.000 voor een vergelijkbare functie (CEO). De rechter acht vanwege de eindverantwoordelijkheden van de DGA deze dienstbetrekking van de CEO beter vergelijkbaar met die van de DGA. De aard en verantwoordelijkheden van de functie acht de rechter namelijk voor de vergelijking relevanter dan enkel de omvang van het bedrijf.

Meest verdienende werknemer vergelijkbare dienstbetrekking?
Als de COO een met die van de DGA vergelijkbare dienstbetrekking zou hebben, zou het gebruikelijk loon van de DGA op 75% van het salaris van de COO gesteld kunnen worden. Maar de COO is slechts verantwoordelijk voor de operationele leiding, terwijl de DGA oprichter en boegbeeld van het concern is en eindverantwoordelijk voor strategie en visie.

Conclusie
De holding heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door haar naar voren gebrachte directeursfunctie met meest vergelijkbaar is met die van de DGA. Daarmee heeft de holding evenmin aannemelijk gemaakt dat het loon van de COO hoger is dan 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Daarom dient te worden uitgegaan van het loon van de COO als het gebruikelijk loon van de DGA. Het gelijk is aan de Belastingdienst.

Let op: De bewijslast bij zaken over het gebruikelijk loon van een DGA is lastig. Gegevens over vergelijkbare functies met vergelijkbare verantwoordelijkheden buiten het eigen bedrijf inclusief het daarbij horende arbeidsvoorwaardenpakket liggen immers niet op straat.

Meer nieuws

Algemeen

Eetcafé stopt: doorbetaling loon?

Op 5 augustus start een nieuwe medewerkster bij een eetcafé op basis van een jaarcontract dat niet tussentijds kan worden opgezegd. In januari 2021 krijgt ze bericht dat het eetcafé vanwege de corona-pandemie per eind januari gaat sluiten. Ze hoeft ingaande februari niet meer te komen. De werkgever betaalt door tot april 2021. De medewerkster […]

Lees meer

Algemeen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. TVL Q4 2021 is nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het […]

Lees meer

Algemeen

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers weer uit

Vanwege de strengere coronamaatregelen breidt het kabinet het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

Lees meer