Eerst auto van de zaak, dan dienstbetrekking

Hoe loopt de heffing als de werknemer al in de auto van de zaak mag rijden voordat zijn dientbetrekking begint?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

De huidige arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen voor werving van nieuwe medewerkers. Stel, een werkgever stelt een auto ter beschikking aan een medewerker voordat de dienstbetrekking aanvangt. Bijvoorbeeld omdat de werknemer heeft getekend, maar graag eerst met een auto van de zaak naar zijn geboekte vakantiebestemming wil. Hoe past de werkgever dan de bijtelling toe?

Krijgt een werknemer een auto ter beschikking voordat hij in dienst treedt? Dan is dit een voordeel dat voortvloeit uit de (toekomstige) dienstbetrekking. Het is loon in natura in de vorm van een bijtelling privégebruik auto. De werkgever verwerkt de bijtelling in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de auto ter beschikking is gesteld.

De werkgever betaalt nog geen loon in geld, maar moet wel de loonbelasting/premie volksverzekeringen (LB/PVV) en de in te houden bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) over de bijtelling afdragen. Het bedrag dat de werkgever moet inhouden, kan hij verhalen op de werknemer. Maar die ontvangt nog geen loon. In de praktijk zal de werkgever er daarom voor kiezen om het bedrag te bruteren of aan te wijzen als eindheffingsloon.

Tip: Bent u op zoek naar medewerkers? En kiest u voor creatieve oplossingen met financiële gevolgen? Het kan verstandig zijn de fiscale aspecten vooraf met uw adviseur te bespreken.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer