Echtscheiding: einde contract

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een vrouw werkt als personeelsfunctionaris in de BV van haar man(DGA). Als ze tot een echtscheiding besluiten, meldt de vrouw zich ziek. Na haar herstel ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de DGA. De vrouw gaat in beroep. Ze vindt de ontbinding onterecht, omdat ze als echtgenote minder rechtsbescherming krijgt dan gewone werknemers. Als de ontbinding toch terecht was, wil ze een billijke vergoeding.

Volgens de rechter in hoger beroep gaat het er in deze zaak niet om of de vrouw heeft gedisfunctioneerd of verwijtbaar heeft gehandeld. Het gaat om de vraag of de privéproblemen tussen haar en de DGA zodanig zijn, dat deze doorwerken in de arbeidsovereenkomst en of die doorwerking zodanig is, dat dit moet leiden tot een einde van de arbeidsovereenkomst.

De rechter constateert dat de verhouding tussen de vrouw en de DGA verre van optimaal is. Zij zijn het oneens over van alles, op de werkvloer en ook daarbuiten. Ook houdt de langdurende echtscheidingsprocedure hen verdeeld.

Uitvoering arbeidsovereenkomst
De rechter heeft de overtuiging dat deze arbeidsovereenkomst anders is uitgevoerd dan een reguliere arbeidsovereenkomst. Voor de invulling van de werkzaamheden van de vrouw en voor haar communicatie met de DGA golden andere regels dan bij de andere medewerkers. Volgens de rechter komt dat door haar privérelatie met de DGA. Dat is op zichzelf logisch en daar is ook niets verwijtbaars aan. Het is een feitelijke constatering die echter wel maakt dat de vraag of de arbeidsovereenkomst moet eindigen, niet los kan worden gezien van de problemen in de privérelatie tussen de vrouw en de DGA.

Nu de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet op reguliere wijze is uitgevoerd, kan de rechter de redenering van de vrouw niet volgen dat het onjuist zou zijn om een verschil te maken in rechtsbescherming tussen haar als werknemer die gehuwd is met de DGA en andere werknemers.

Goed werkgeverschap
Vanuit oogpunt van goed werkgeverschap wordt van een werkgever in beginsel verlangd dat deze serieuze pogingen onderneemt om te komen tot verbetering van de relatie met een werknemer. In dit geval is de rechter van oordeel dat dit niet van de DGA gevergd kan of hoeft te worden, omdat de arbeidsrelatie niet als een reguliere werkgever/werknemer relatie is te beschouwen.

Bevestiging ontbinding
De rechter is van oordeel dat de relatiebreuk tussen de vrouw en de DGA, gezien de niet reguliere uitvoering van de arbeidsovereenkomst, reden is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Voor een billijke vergoeding is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever vereist. Hiervoor voert de vrouw geen steekhoudende argumenten aan.

Let op: Een arbeidsovereenkomst bij de BV van de partner kan soms in geval van een echtscheiding door de rechter ontbonden worden. Vaak blijkt achteraf dat er, vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding, geen echte arbeidsovereenkomst was. Dan heeft de ontslagen partner geen recht op transitievergoeding of WW.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer