Corona: weigering ander werk

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een restaurant wordt in maart 2020 geconfronteerd met de lockdown. Vanaf 1 april 2020 krijgt de medewerkster in de bediening geen salaris. In juli eist ze betaling van achterstallig loon. Volgens de werkgever was ze van april tot en met juli niet beschikbaar voor het verrichten van werkzaamheden. Ze weigerde namelijk te helpen met het verwerken van afhaalmaaltijden.

Coronasluiting restaurant voor rekening van werkgever
De wet bepaalt dat de werkgever verplicht is het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

Volgens de kantonrechter komt de van overheidswege bevolen sluiting van de horeca in verband met het coronavirus in beginsel voor rekening en risico van de werkgever. Indien werknemers als gevolg daarvan niet kunnen werken, dient de werkgever in beginsel het loon door te betalen.

Verzoek aangepaste werkzaamheden
De werkgever heeft de medewerkster verzocht mee te helpen in de keuken om bestellingen klaar te maken, eten in bakjes te doen en de bestellingen daarna via het poortje naar buiten te duwen. Deze werkzaamheden zijn volgens de rechter vergelijkbaar met het werk in de bediening.

Niet werken toch voor rekening van medewerkster
Mede in het licht van de bijzondere omstandigheden rond de coronacrisis, is de kantonrechter van oordeel dat de door de werkgever opgedragen werkzaamheden passend en redelijk zijn en dat van de medewerkster verwacht had mogen worden dat zij die werkzaamheden zou verrichten.

Het niet verrichten van deze werkzaamheden komt in redelijkheid voor rekening van de medewerkster. Dit betekent dat de werkgever uitsluitend het loon hoeft door te betalen voor de dagen en uren die zij wel heeft gewerkt.

Tip: Veel werkgevers zijn door de lockdownmaatregelen in zwaar weer gekomen. Enige soepelheid mag van medewerkers verwacht worden als de werkgever met aangepaste werkzaamheden het hoofd boven water probeert te houden.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer