Concurrentiebeding werkt niet

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een timmerman in loondienst met een contract voor onbepaalde tijd wil bij een belangrijke concurrent van zijn werkgever gaan werken. Daar kan hij meer verdienen en een leidinggevende functie krijgen. Hij vraagt om opheffing van zijn concurrentiebeding. De werkgever weigert. De timmerman gaat naar de kantonrechter.  

Concurrentiebeding van toepassing?
Eerst stelt de rechter vast of het concurrentiebeding van toepassing is. De aspirant-werkgever heeft overwegend dezelfde doelgroep en zelfs de productiemethode komt in hoge mate overeen. Ook is de aspirant-werkgever binnen de straal gevestigd die in het concurrentiebeding wordt genoemd.

Werkgever voldoende belang bij handhaving concurrentiebeding?
Als de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, kan de kantonrechter een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen.

De timmerman beschikt niet over essentiële, bijvoorbeeld inkoopprijstechnische, informatie die de (onderhandelings)positie van zijn aspirant-werkgever versterkt als hij daar in dienst treedt. Ook heeft hij geen specifieke kennis over unieke werkprocessen. Wat de huidige werkgever maakt, kan iedereen bekijken en dus namaken, tenzij de intellectuele eigendom is beschermd.

Conclusie
Het belang van de timmerman, die bij de aspirant-werkgever aanzienlijk meer kan verdienen en een leidinggevende functie kan krijgen, weegt zwaarder. De rechter stelt het concurrentiebeding buiten werking. De huidige werkgever moet de proceskosten van de timmerman betalen.

Let op: Bij de toetsing van een concurrentiebeding gaat het niet om belangen als behoud van ervaren en kwalitatief goed personeel of voorkomen dat werknemers weglopen naar de concurrent. Het gaat om de vraag of de nieuwe werkgever uitsluitend door indienstneming van juist deze werknemer in de concurrentieslag met de oude werkgever een voordeel krijgt.

Meer nieuws

Algemeen

Back-up van administratie verplicht?

Bent u als ondernemer verplicht om back-ups van uw administratie te maken, of is het gewoon verstandig?

Lees meer

Algemeen

Hoezo verboden nevenwerkzaamheden?

Overtreedt een werknemer het verbod op nevenwerkzaamheden door zich bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige in te schrijven?

Lees meer

Algemeen

Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Wat zijn de hoofdlijnen van het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd?

Lees meer