Concurrentiebeding blijft

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een salesmanager bij een bedrijf dat jongveevoeder produceert en verkoopt, zegt zijn contract op. Hij sluit een contract als salesmanager bij een Deens bedrijf dat grondstoffen voor jongveevoeders verkoopt. De eerste werkgever beroept zich op het overeengekomen concurrentiebeding.

Belang werkgever
De rechter overweegt eerst de belangen van de werkgever. De sales manager is zelfstandig werkzaam en heeft minimaal 70% van de afnemers leren kennen, die samen verantwoordelijk zijn voor 95% van de omzet. Het Deense bedrijf concurreert op een product. De salesmanager weet welke afnemers dit product kopen, in welke volumes, tegen welke prijzen en hoe de marktpositie is tegenover concurrenten. Hij weet welke strategie de werkgever en haar businesspartners volgen om te komen tot een vergroting van het marktaandeel.

Volgens de rechter staat hiermee voldoende vast dat de werkgever een rechtens te respecteren belang heeft om te voorkomen dat de sales manager met gebruikmaking van zijn kennis van haar onderneming haar rechtstreeks concurrentie zou kunnen aandoen en daarmee zichzelf en het Deense bedrijf een ongerechtvaardigde voorsprong in concurrerend handelen zou kunnen bezorgen.

Belang werknemer
De werknemer gaat er bij het Deense bedrijf 90% in salaris op vooruit. Ook heeft hij meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Het salaris is ruimschoots boven wat marktconform zou zijn.

Afweging belangen
Volgens de rechter wordt de werknemer niet onbillijk benadeeld door het concurrentiebeding. Onduidelijk blijft waarom het Deense bedrijf bereid is 90% meer salaris te betalen. De vrees van de werkgever dat het Deense bedrijf mede betaalt voor de kennis van de sales manager over haar onderneming en deze ook zal willen gebruiken, is voldoende onderbouwd. De rechter gaat er niet van uit dat het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst de werkgever op dit punt voldoende bescherming biedt. Tegen deze gegronde vrees van de werkgever weegt het belang van de sales manager onvoldoende op. Dat hij niet bij de Deense werkgever in dienst kan treden, wil niet zeggen dat hij geen enkele andere werkgever kan vinden of dat hij niet bij een andere werkgever in de branche werkzaam kan zijn.

Tip: Als een nieuwe werkgever een veel hoger salaris biedt dan wat marktconform is, kan dat een indicatie zijn dat het concurrentiebeding van de werknemer serieus genomen moet worden.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer