BTW zonnepaneelhouders eenvoudiger

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Zonnepaneelhouders worden als BTW-ondernemer aangemerkt vanwege de levering van de niet verbruikte stroom tegen betaling aan het energiebedrijf. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen zich als ondernemer aanmelden via het formulier opgaaf zonnepaneelhouders. In het formulier kunnen ze gelijktijdig kiezen voor de kleineondernemersregeling. Dan krijgen ze één aangifte, waarmee ze in een keer BTW terugvragen en afdragen. Binnenkort wordt het nog eenvoudiger.

Digitaal formulier
Er komt een digitaal formulier voor aanmelding en de kleineondernemersregeling. Daarmee is downloaden, printen en per post versturen verleden tijd.

Geen teruggaaf, geen aanmelding kleineondernemersregeling
Binnenkort komt er een goedkeuring dat als de zonnepaneelhouder geen belang heeft bij teruggave van BTW en de omzet zeer beperkt zal zijn (minder dan € 1.800 euro per jaar) aanmelding voor de kleineondernemingsregeling niet meer nodig is. Wanneer is dit voordelig? Bijvoorbeeld als u een bestaand huis koopt met zonnepanelen.

Ontwikkelingen in Europa
Momenteel vinden onderhandelingen plaats over een nieuwe richtlijn die de Europese lidstaten meer vrijheid moet bieden bij het vaststellen van verlaagde BTW-tarieven, voor onder meer zonnepanelen. Nederland is voorstander van een nultarief op zonnepanelen. Dit zou het huidige proces en de administratieve lasten, waar de zonnepaneelhouder de BTW eerst betaalt aan de leverancier en dan bij de Belastingdienst moet terugvragen, aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. Maar hiervoor is wel instemming van alle andere lidstaten vereist.

Let op: In de praktijk blijven voorlopig nog wel complicaties optreden bij zogenaamde herinvesteerders. De kleineondernemersregeling is een vrijstelling zonder recht op aftrek. Om de BTW bij een nieuwe investering terug te kunnen krijgen, moet de zonnepaneelhouder zich afmelden voor de kleineondernemersregeling. Hiervoor geldt een opzegtermijn van vier weken. De opzegging gaat in per het eerstvolgende aangiftekwartaal dat minimaal vier weken na de opzegging ligt. Als de herinvestering plaatsvindt voordat de kleineondernemersregeling is beëindigd, is geen teruggaaf mogelijk of slechts een gedeeltelijke teruggaaf via een ingewikkelde herzieningssystematiek. Bovendien geldt een opzegging voor minimaal drie jaar, wat meebrengt dat de zonnepaneelhouder gedurende deze termijn BTW- en aangifteplichtig is voor alle opgewekte stroom. Dit weegt niet altijd op tegen het voordeel van een BTW-teruggaaf voor de (her)investering. Zonnepaneelhouders die zich voor het eerst in 2020 of later hebben aangemeld voor de kleineondernemersregeling dienen de regeling eerst drie jaar toe te passen voordat zij deze weer kunnen opzeggen. Voor (her)investeringen in deze periode kunnen zij geen teruggaaf van BTW krijgen.

Meer nieuws

Algemeen

Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Betekent een slecht jaar voor een zelfstandige dat geen sprake meer is van een bron van inkomen zodat kostenaftrek vervalt?

Lees meer

Algemeen

Outplacementkosten onbelast vergoeden

De kosten van outplacement kunt u als werkgever onbelast vergoeden. Wat zijn de spelregels?

Lees meer

Algemeen

Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belang

Geldt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ook voor een pas uitgebreid belang in de dochter-BV?

Lees meer