Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Betekent een slecht jaar voor een zelfstandige dat geen sprake meer is van een bron van inkomen zodat kostenaftrek vervalt?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een zelfstandige projectmanager heeft na enkele jaren met hoge omzetten een slechtere periode. Hij neemt wel deel aan aanbestedingsprocedures, maar deze inspanningen zijn steeds minder succesvol. Omzet blijft uit, terwijl hij wel kosten blijft maken. De Belastingdienst stelt dat geen sprake meer is van een bron van inkomen en weigert kostenaftrek.

Overwegingen rechter
Vast staat dat de projectmanager deelneemt aan het economische verkeer en daarmee geldelijk voordeel beoogt te behalen. De vraag is of met de werkzaamheden naar maatschappelijke opvattingen ook redelijkerwijs (objectief) een voordeel kan worden verwacht, waarbij louter fiscale resultaten buiten beschouwing worden gelaten. Nu sprake is van negatieve resultaten ligt de bewijslast hiervan bij de projectmanager.

Oordeel rechter
De projectmanager is in zijn bewijslast geslaagd. Hij voert dezelfde werkzaamheden al sinds vele jaren uit, waarbij steeds sprake was van een bron van inkomen. Bovendien was kort geleden nog sprake van aanzienlijke positieve resultaten. Deelname aan aanbestedingsprocedures was toen wel, en nu helaas niet succesvol. Daarom is volgens de rechter sprake van een bron van inkomen.

Kostenaftrek
De projectmanager stelt dat hij een aftrekpost van € 4.590 kan opvoeren voor de uren die hij vergeefs aan de aanbestedingsprocedures heeft besteed. Dat is niet het geval. De enkele omstandigheid dat hij werkzaamheden heeft verricht in de vorm van bestede tijd vormt geen voor aftrek in aanmerking komende kostenpost. Wel kan de projectmanager € 1.953 aan gemaakte externe kosten in aftrek brengen.

Let op: Inspanningen van een zelfstandige om aan opdrachten te komen kunnen het ene jaar zeer succesvol zijn en een jaar later zonder resultaat blijven. Dat betekent niet dat dan per direct geen sprake meer is van een bron van inkomen.

Meer nieuws

Algemeen

Verblijfskostenvergoedingen chauffeurs

Kunnen andere werkgevers de afspraak van de transportsector met de Belastingdienst over verblijfskostenvergoedingen voor chauffeurs ook toepassen?

Lees meer

Algemeen

Deelauto van de baas

Deelauto’s zijn in opkomst. Hoe zit het fiscaal voor werkgevers en ondernemers?

Lees meer

Algemeen

Geen aanpassing onbelaste reiskostenvergoeding

Op basis van uitkomsten uit een onderzoek gaat het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding niet verhogen.

Lees meer