Auto van de baas geen taxi

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een autoverkoper rijdt in een auto van de zaak met op de portieren naam en logo van het bedrijf van zijn werkgever. Als zijn werkgever vaststelt dat de verkoper ‘s avonds zonder vergunning, dus illegaal, betaalde taxiritten uitvoert, volgt ontslag op staande voet. Als redenen voert hij aan nevenwerkzaamheden, die in de arbeidsovereenkomst zijn verboden, en oneigenlijk gebruik van de bedrijfsauto. Hoe loopt dit af?

In de overeenkomst over de terbeschikkingstelling van de auto staat, dat de werknemer verplicht is als een goed huisvader voor de auto te zorgen, deze te onderhouden, schoon en representatief te houden en deze slechts in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken.

De rechter stelt na onderzoek vast dat de verkoper ten minste een illegale taxirit is overeengekomen en ter uitvoering daarvan met de bedrijfsauto is komen voorrijden bij het opgegeven adres. Vast staat bovendien dat de werkgever daar geen toestemming voor heeft gegeven. Dit bevestigt de dringende reden voor het ontslag op staande voet die de werkgever heeft aangevoerd.

Deze ontslaggrond, het zonder toestemming gebruiken van de bestickerde, en daarmee voor derden als zodanig herkenbare, bedrijfsauto van de werkgever voor illegale taxiwerkzaamheden, levert volgens de rechter een dringende reden op voor ontslag op staande voet.

Bovendien moet de verkoper aan de werkgever een boete van € 5.000 betalen die in de arbeidsovereenkomst is opgenomen bij overtreding van het verbod op nevenwerkzaamheden.

Let op: In deze zaak speelde een rol dat de autoverkoper zijn dienstverband al had opgezegd en op korte termijn zou starten bij een nieuwe werkgever. Zijn verweer, met een beroep op persoonlijke omstandigheden (verlies van werk en inkomen), had daarom geen effect.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer