Aftrek studiekosten wordt STAP-subsidie

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven voor de inkomstenbelasting niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. Hoe werkt deze regeling?

STAP-budget
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget en wordt rechtstreeks betaald aan de opleider. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen, die zich willen ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden, werkzoekenden en opleiders terecht op een nieuw STAP-portaal van het UWV voor het opleidingsaanbod, de aanvraag en goedkeuring van het STAP-budget, het uploaden van het bewijs van deelname (binnen 3 maanden na de scholingsactiviteit) en het doorgeven van wijzigingen.

STAP-opleider worden
Als u opleidingen wilt aanbieden met vergoeding via het STAP-budget, dan moet u als opleider een erkenning hebben, de opleiding vastleggen in het STAP-scholingsregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en op tijd bewijzen van deelname uploaden op het STAP-portaal van het UWV.

Als opleider heeft u minimaal 1 van de volgende erkenningen nodig: OCW-erkend (mbo, hbo en wo – bekostigd en contractonderwijs), NRTO-keurmerk, NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register, Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC of Erkend door een sector- of brancheorganisatie.

Heeft u 1 van deze erkenningen? Dan registreert de erkennende organisatie u in het STAP-scholingsregister als opleider. U moet dan zelf uw opleiding (scholingsactiviteit) voor 1 maart 2022 in dit scholingsregister vastleggen. Hiervoor levert u de informatie die werkenden en werkzoekenden in het register kunnen zien. DUO beheert het scholingsregister en het UWV kan het register alleen inzien.

Wel vrijstelling loonheffingen
Werknemers kunnen in 2022 nog wel van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing.

Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De Belastingdienst toetst of de werknemer de scholing volgt om de arbeidsmarktpositie te verbeteren met als doel om een inkomen te verdienen. De werkgever geeft de scholingskosten op als eindheffing bij contractbeëindiging in de werkkostenregeling. De Belastingdienst berekent hier dan geen loonheffing over.

Let op: Aftrekbare opleidingskosten die u in 2021 zelf betaalt, mag u nog aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Opleidingskosten die u in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer