Aangifte niet voldoen aan voortzettingsvereiste BOR

Voldoet u niet meer aan de voortzettingseis? Dan moet u aangifte doen bij de Belastingdienst met het formulier ‘Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste’.

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zijn voorwaarden verbonden, met name het voorzettingsvereiste. Voldoet u niet meer aan dit vereiste? Dan moet u aangifte doen bij de Belastingdienst met het formulier ‘Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste’.

Het voorzettingsvereiste uitgelegd
Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u meestal gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan minder of helemaal geen belasting over de waarde.

Een voorwaarde van de BOR is dat de verkregen onderneming minstens 5 jaar wordt voortgezet. Als dat niet gebeurt, vervalt het recht op de vrijstelling. U moet dan alsnog erf- of schenkbelasting betalen over het bedrag waarvoor u de vrijstelling hebt gekregen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u:

  • (een deel van) de onderneming verkoopt
  • (een deel van) de aanmerkelijkbelangaandelen verkoopt
  • een samenwerkingsverband aangaat
  • failliet wordt verklaard en de onderneming beëindigt
  • de activiteit van de oorspronkelijke onderneming wijzigt

Binnen uiterlijk 8 maanden na stoppen met voortzetten
Het formulier Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste moet uiterlijk 8 maanden na het moment waarop u stopte met het voortzetten van de onderneming bij de Belastingdienst binnen zijn.

Tip: Het kan zijn dat op uw situatie een uitzondering van toepassing is. We kunnen hierover met de Belastingdienst in vooroverleg gaan.

Meer nieuws

Algemeen

Beleggingsverlies aftrekbaar ondernemingsverlies?

Een ondernemer met een eenmanszaak presenteert beleggingsverlies als ondernemingsverlies. Kan dat fiscaal?

Lees meer

Algemeen

Terugwerkende kracht sectorindeling werknemersverzekeringen?

Wijziging van uw sectorindeling kan premievoordeel opleveren. Kan dat met terugwerkende kracht?

Lees meer

Algemeen

Verlagen veilingkosten waarde kunst in erfenis?

Stel, u erft kunst en verkoopt deze direct op een veiling. Verlagen de veilingkosten de waarde voor de erfbelasting?

Lees meer